1. Preču Pārdevējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ONAVA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003223986, juridiskā adrese: Jūrmala, Ganību ceļš 3.
 2. Lai veiktu preču pasūtījumu, Jums nepieciešams būt reģistrētam lietotājam vai reģistrēties no jauna, neskatoties, ja jau ir noslēgts līgums ar SIA „ONAVA” par preču piegādi.
 3. Pēc preču pasūtījuma veikšanas, tikai neskaidrību gadījumā SIA „ONAVA” pārstāvis ar Jums sazināsies, lai saskaņotu preču piegādes laiku un precizētu pasūtītās preces, to apjomu, kā arī cenu. Pretējā gadījumā, tas tiks saskaņots un izpildīts Jūsu norādītajā apjomā un vēlamajā piegādes laikā.
 4. Norādītajā preces cenā ir iekļauts preču iepakojums, kā arī visi nodokļi. Ja Jums tiek piemērota kāda no atlaižu grupām, redzamā cena ir jau ar piemērotu attiecīgo atlaidi.
 5. Preces tiks piegādātas SIA „ONAVA” juridiskajā adresē: Jūrmala, Ganību ceļš 3 bez papildus samaksas.
 6. Ne vēlāk kā 3 dienas pirms plānotās preču saņemšanas dienas, SIA „ONAVA” pārstāvis ar Jums sazināsies, lai saskaņotu preču saņemšanas veidu, vietu un laiku. Jebkurā gadījumā pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no saskaņotā datuma. Jaunstādi izņemami ne vēlāk kā 2 dienu laikā no saskaņotā saņemšanas datuma, pretējā gadījumā SIA ONAVA neatbild par preču kvalitāti.
 7. Saņemot pasūtītās preces, SIA „ONAVA” pārstāvis Jums izsniegs preču pavadzīmi rēķinu (turpmāk PPR) vai citu preču pavaddokumentu, ar kura palīdzību ir iespējams pārbaudīt izsniegto preču atbilstību. Preču saņemšanas brīdī Jums ir jāuzrāda spēkā esošs personu apliecinošs dokuments, lai SIA „ONAVA” pārstāvis Jūs varētu identificēt.
 8. Piekrītu saņemt PPR vai rēķinu elektroniskā veidā bez droša elektroniskā paraksta uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi.
 9. Par pasūtītajām precēm Jums jānorēķinās ar pārskaitījumu uz PPR norādīto norēķinu kontu. Apmaksa par pasūtīto preci veicama ne vēlāk kā 20 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, ja PPR nav norādīts cits termiņš. Saskaņojot Jūsu veikto pasūtījumu, SIA „ONAVA” patur tiesības prasīt priekšapmaksu 70-100% apmērā par pasūtīto preci, ja Jūs esat jauns lietotājs vai iepriekš esat kavējis samaksu par piegādāto SIA “ONAVA” preci. Šajā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts, saskaņojot pasūtījumu un pasūtījums tiks apstiprināts tikai pēc priekšapmaksas samaksas, atbilstoši SIA „ONAVA” izrakstītajam avansa rēķinam.
 10. Šajā interneta mājas lapā veiktais pasūtījums neatceļ un nekādā apjomā negroza iepriekš noslēgtos līgumus ar SIA „ONAVA” vai iepriekš veiktos pasūtījumus, izmantojot šo interneta mājas lapu.
 11. Preces un to apraksti ir norādītas šajā mājas lapas ievietotajā katalogā, bet nepieciešamības gadījumā precīzāku aprakstu Jūs varat saņemt, sazinoties ar kādu no SIA „ONAVA” pārstāvjiem. Preču apraksti katalogā tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām. Katalogā esošo preču attēli ir ievietoti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Prece dabā var atšķirties no kataloga attēlos redzamās preces.
 12. Tā kā vairums preču ir dzīvi augi, tad to pieejamība ir atkarīga no konkrētās sezonas ražas.
 13. SIA ONAVA iespējas nodrošināt pasūtījuma izpildi ir lielā mērā atkarīgas no konkrētās sezonas ražas. Neražas gadījumā SIA ONAVA nenes atbildību par nepiegādātajām precēm. SIA ONAVA apņemas iespējami savlaicīgi informēt klientu elektroniskā veidā vai telefoniski par pasūtījumā iztrūkstošajām pozīcijām, piedāvājot iespējami līdzīgu alternatīvu.
 14. Saņemot preci, Jūs apņematies ievērot visus norādījumus attiecībā uz saņemtās preces lietošanu, kā arī uzņematies visu atbildību par piegādāto preču audzēšanā izmantojamo tehnoloģiju un metožu pareizu pielietošanu.
 15. Visām katalogā norādītajām preču cenām ir informatīvs raksturs.
 16. Katalogā norādītās preču cenas var tikt mainītas bez iepriekšējas brīdināšanas, izņemot jau ar SIA „ONAVA” pārstāvi saskaņotos un apstiprinātos preču pasūtījumus (šo noteikumu 3.punkts).
 17. SIA „ONAVA” ir tiesīga jebkurā brīdī mainīt šos lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietošanas noteikumu jaunā redakcija stājas spēka attiecībā uz jau reģistrētiem lietotājiem, ja reģistrētais lietotājs 15 dienu laikā pēc lietošanas jaunās redakcijas publicēšanas www.onava.lv mājas lapā, neiebilst, nosūtot attiecīgu paziņojumu SIA „ONAVA” uz e-pastu: onava@onava.lv.
 18. Jūsu pienākums ir sniegt patiesu informāciju, lai SIA „ONAVA” pārstāvis varētu ar Jums sazināties un attiecīgi noformēt Jūsu veikto pasūtījumu (t.sk. PPR). Jūs uzņematies visu atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu.
 19. Visa Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai Jūsu pasūtīto preču pasūtīšanai un piegādāšanai.
 20. SIA „ONAVA” patur tiesības atteikt jauna lietotāja reģistrāciju, neapstiprināt veikto pasūtījumu vai bloķēt esošu lietotāju.
 21. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.4. apakšpunktu, Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības uz dzīviem augiem, ja konkrēto preču statuss pasūtījumā mainīts no “Saskaņota” uz “Pasūtīta”, jo SIA “ONAVA” piegādā speciāli pēc pasūtītāja pasūtījuma saražotus dzīvos augus, kuriem ir īss glabāšanas laiks. Gadījumā, ja Jūs atsakāties no pasūtījuma pēc preču statusa pasūtījumā uz “Pasūtīta”, tad Jūs zaudējat par pasūtīto preci samaksāto priekšapmaksu, kas sedz SIA “ONAVA” preces saražošanas un pasūtīšanas izmaksas.
 22. SIA “ONAVA” īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu apstrādei un glabāšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679. Skatīt šeit: Privātuma politika